Công cụ giúp tùy chỉnh Header Banner trong Thesis Theme một cách nhanh nhất

Để tạo một Header Banner trong Thesis theme không phải là khó nhưng nếu không cẩn thận bạn sẽ gặp phải những lỗi rất khó sửa. Hôm nay tôi xin ... Continue Reading →

Cách tạo Multilevel Menu trong Thesis Theme bằng JavaScript và CSS

Giới thiệu: Đối với những người sử dụng Thesis theme thì việc chỉnh sửa code luôn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những người không chuyên. ... Continue Reading →

Thay đổi background trong Thesis theme

Để thay đổi background (hình nền) trong Thesis theme khá đơn giản, bạn chỉ việc thêm đoạn code dưới đây vào file custom.css: body.custom { background: ... Continue Reading →

Những bước cải tổ mới của GiaiPhapSo.Info

Trong những ngày gần đây Giải Pháp Số đã liên tục cập nhật những thay đổi mới để chuẩn bị cho những bước phát triển tiếp theo sau 5 tháng ... Continue Reading →