Bảng mặt cười facebook

Thông thường thì bạn không thể nhớ hết cú pháp để hiển thị hình mặt cười trên facebook cho nên chúng ta cần phải có một bảng đối chiếu mỗi khi cần sử dụng. Đối với các ký tự đặc biệt thì bạn không có cách nào khác là phải Copy & Paste, tuy nhiên với biểu tượng mặt cười thì bạn nên học thuộc lòng một vài ký tự cơ bản để đỡ phải mất công xem đi xem lại! :)

mat cuoi facebook

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.9/5 (121 votes cast)
Bảng mặt cười facebook, 3.9 out of 5 based on 121 ratings

10 thoughts on “Bảng mặt cười facebook