TechTivi – Show Note #025 HTML5 Tương Lai Web

HTML5 là phiên bản tiếp theo của HTML4.1. Nó được phát triển thêm 1 số nhóm phần tử mới sẽ tối ưu hóa trang web của chúng ta hơn.

HTML 5 cũng sẽ bao gồm các hàm API mới nhằm hỗ trợ tốt hơn cho tính truyền thông bởi các thao tác vẽ đồ họa trên màn hình, lưu trữ dữ liệu ngoại tuyến, kéo và thả.

Xem chi tiết tại đây: http://techtivi.com/2010/02/05/show-note-025-html5-t%C6%B0%C6%A1ng-lai-web/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)


Admin Blog GiaiPhapSo.Info | Với tôi: "Sống là để trải nghiệm và chia sẻ đam mê!" Facebook | Twitter | Linked In | Google+

Advertisement

No comments.

Leave a Reply